KM i bryggfiske

     2018

Täby Sportfiskares Hemsida


Startlistor Pimpelserien 2020

Resultat Bryggfiske KM

          2019

Resultat Bryggfiskekula

Stäket 27 nov 2019Ändrat pimpelprogram

      2020
Bryggfiskekula

Stäket 6 nov.2019

Resultat KM i mete

         2019

Resultat KM i mormyska

              2019

Resultat

Pimpelserien 2019

Bryggfiskekula

Vaxholm 20 nov

      2019


RESULTAT

Metekula Lillsjön

          2019Slutresultat

Meteserien 2019

Resultat Metekula

      26 juni


Resultat Metekula

      3 juli 2019 

Resultat KM i pimpel

       2019

Resultat Metekula

Duvnäsviken 31/7 2019

Metekula Vaxholm

     den 18 sept


Bryggfiskekula den 9 okt-19

Vaxholms hamn

Resultat Metekula

den 7 aug.2019
Resultat Metekula

  10 juli 2019

Resultat Kustfiske

           KM

          2019

Bryggfiskekula

den 16 okt  2019

Jakobsbergs båtklubb

Bryggfiskekula

den 23 okt.2019


Resultat Metekula

  17 juli 2019


 

 

  •  Lennarts abborre

på 1578 gr